Pakalpojumi

Mārketinga loterijas

Loterijas – joprojām efektīvs mārketinga un pārdošanas instruments plaša patēriņa preču tirdzniecības veicināšanai. Dalība loterijā ir azartisks piedzīvojums, kas var palīdzēt celt pārdošanas rezultātus gan tirgū “padzīvojušiem”, gan jauniem produktiem.

Mārketinga loterijas un to organizēšana ir process, kas prasa samērā lielu ieguldījumu, piedāvājot dažādus loterijas vai kampaņas mehānismus, saskaņojot loterijas noteikumus ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju. Jāizveido kampaņas dizains, jāsaskaņo ar tirdzniecības ķēdēm un jāsaražo reklāmas materiāli, kurus izvietot veikalos.

Punkti, kuriem sekojam, lai izveidotu veiksmīgu mārketinga loteriju:

 • loterijas ideja un mehānisms – sms reģistrācija, web reģistrācija vai cits dalībnieku reģistrēšanās veids;
 • labākā balvu fonda izveide un balvu iegāde;
 • loterijas noteikumu izveide un saskaņošana ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju;
 • reklāmas materiālu dizaina izveide un saskaņošana ar tirdzniecības ķēdēm;
 • reklāmas materiālu ražošana, lai informētu pircējus tirdzniecības vietā;
 • speciālas weblapas izveide loterijai;
 • loterijas reģistrāciju monitorēšana un negodprātīgu dalībnieku filtrācija;
 • informācijas sistēmas izveide atbildēm uz loterijas dalībnieku jautājumiem;
 • izlozes laimētāju noteikšana;
 • laimētāju apziņošana un balvu izsniegšanas saskaņošana;
 • balvu izsniegšana laimētājiem mūsu birojā;
 • dokumentācijas sagatavošana pēc loterijas beigām saskaņā ar azartspēļu uzraudzības inspekcijas noteikumiem.

Mārketinga loteriju organizēšanā jāievēro Preču un pakalpojumu loteriju likums, kura būtiskākie punkti ir šādi:

 • Iesniegums ar pievienotajiem dokumentiem loterijas atļaujas saņemšanai ir jāiesniedz Inspekcijā 2 mēnešus pirms loterijas sākuma.
 • Lēmumu par loterijas atļaujas piešķiršanu Inspekcija pieņem 30 dienu laikā pēc tam, kad saņemti visi nepieciešamie dokumenti.
 • Ir iespējams saņemt atļauju arī paātrinātā kārtībā – 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemti visi nepieciešamie dokumenti.
 • Loterijas atļaujas nodeva ir noteikta 25% apmērā no laimestu fonda plus 47 euro, ja dokumentu izskatīšana notiek paātrinātā kārtībā.
 • Loterijas atļaujas saņēmējs līdz loterijas norises sākumam samaksā valsts nodevu par loterijas atļaujas izsniegšanu.
 • Vienlaikus ar loterijas atļaujas piešķiršanu Inspekcija apstiprina preču vai pakalpojumu loterijas noteikumus.
 • Preču vai pakalpojumu loterijas reklāmās jānorāda loterijas atļaujas numurs un preču vai pakalpojumu loterijas noteikumi.
 • Preču vai pakalpojumu loterijā laimējušās personas nosaka publiski.
 • Ja loterijas laimestu fonds ir lielāks par 10 000 euro, laimējušo izlozē vai noteikšanā piedalās Inspekcijas pārstāvis
 • Aizliegts organizēt preču vai pakalpojumu loterijas, kurās personas var piedalīties, spēlējot azartspēles, kā arī nopērkot jebkādus alkoholiskos dzērienus, jebko, kas saistīts ar smēķēšanu, medikamentiem un enerģijas dzērieniem.
 • Par loterijas organizēšanas kārtības pārkāpšanu piemēro naudas sodu līdz simtu četrdesmit naudas soda vienībām.
 • Par loterijas organizēšanu bez Inspekcijas atļaujas saņemšanas piemēro naudas sodu līdz divi simti astoņdesmit naudas soda vienībām.

Sīkāk ar noteikumiem par loteriju rīkošanu var iepazīties šeit:
https://www.iaui.gov.lv/lv/loterijas
https://likumi.lv/ta/id/76989-precu-un-pakalpojumu-loteriju-likums

“Pērc un laimē”, tas ir pārbaudīts un efektīvs mārketinga risinājums, lai palielinātu Jūsu produktu tirdzniecību un palīdzētu sasniegt pārdošanas rezultātus.

Izvēlies mūs – reklāmas un dizaina aģentūru SprintLab, un kopā mēs izveidosim fantastisku loteriju, kas palīdzēs Jums pateikt paldies jau esošajiem klientiem, kā arī piesaistīt jaunus potenciālos klientus, tādējādi palielinot arī pārdošanas apjomus. Mārketinga loteriju organizēšana ir tikai viens no mūsu daudzajiem pakalpojumiem, zvaniet vai rakstiet mums!

Mūsu veidotās mārketinga loterijas