Pakalpojumi

Pilsētu vizuālā identitāte

Vienota novada vai pilsētas vizuālā identitāte kļuvusi aktuāla, jo valsts pārvalde pārorentējas uz biznesa videi raksturīgu klientu apkalpošanu. Pieaug pašvaldību funkciju apjoms, tiek veidotas pašvaldību sporta nodaļas, kultūras nodaļas, izglītības iestādes, pašvaldību uzņēmumi, līdz ar to komunikācijas apjoms elektroniskā, drukātā un citādi vizuālā veidā kļūst arvien   apjomīgāks. Valsts naudas līdzekļu sadalījums starp novadiem un pilsētām motivē pašvaldības uz jaunu, klientiem (iedzīvotājiem) orientētu apkalpošanu.

Šodien novada vizuālā identitāte nav vairs tikai novada vai pilsētas logo un ģerbonis, tas ir kas vairāk. Tas ir stāsts jeb grafiskās zīmes skaidrojums ar tajā ietverto jēgu. Tas ir gan krāsu pamatojums un simbolu skaidrojums, gan rokasgrāmata zīmola lietošanai.

Ķekavas novada vizuālā identitāte tika veidota uz galvenās vērtības – “Augošs novads”, uz kuras pamata tika būvēta gan grafiskā zīme, gan tās skaidrojums. Ķekava daudzās jomās ir augošs novads, kurā ir vide izaugsmei un tiek strādāts pie tā, lai šo vidi uzlabotu. Tādēļ par labāko variantu novada sauklim jeb sloganam tika izvēlēts vārds “Augam”, kurš ne tikai konstatē faktu par augošu novadu, bet arī izvirza augstas prasības katram novada nozīmīgam darbam – darīt visu, lai novads augtu arī turpmāk.

Jaunais standarts pieļauj tā pielāgošanu, piemēram, uzņēmēji un mājražotāji varēs savu preci rotāt ar jauno Ķekavas novada logo kopā ar saukli “Radām”. Tāpat grafiskais standarts pieļauj plašu izvēli attiecībā uz drukāto un digitālo materiālu noformējumu, droši izmantojot krāsas un stila elementus stilizētā K burta veidā, stingri reglamentējot vienīgi paša logo proporcijas un formu.

Novada grafiskās zīmes un stila grāmatas izstrādes process nav ātrs, tas prasa vismaz 6 mēnešus darba, kurā iesaistās abas puses. Mūsu pieredze rāda, ka labākais modelis ir novada domes darbinieku veidota darba grupa, kuras sastāvā ir mārketinga un komunikācijas speciālisti, kultūras un mākslas pārstāvji, domes vadība. Objektīvam rezultātam ieteicams piesaistīt neatkarīgu speciālistu, kurš iesaistās darba grupā un sniedz savu vērtējumu, tā teikt uzrauga procesu gluži kā būvuzraugs celtniecībā.

  • Grafiskās identitātes saturs;
  • Logotips ar krāsu kodiem un izmēriem;
  • Ģerbonis un tā lietošana kopā ar logotipu;
  • Pamatkrāsas un papildu krāsu lietošana;
  • Burtveidols jeb fonti oficiālajiem dokumentiem un reklāmas materiāliem;
  • Korportatīvie materiāli – dokumentu noformējums, diplomi, prezentāciju dizains, e-pasta paraksts, vizītkarte, norādes;
  • Vizuālie materiāli – novada vides objekti, transporta dizains, karogi, sporta formas, interneta vide.

Lai kāda būtu novada grafiskā identitāte, galvenais ir darbi, kuri to stiprina. Darbiem ir jāpierāda zīmola solījums. Tikai darbi padarīs to stipru un ietekmīgu. Zīmols nav lietvārds, tas ir darbības vārds!

Jaunā Ķekavas novada grafiskā identitāte apskatāma šeit: ej.uz/kekavasnovads_zimols

Piedāvājam novada grafiskās identitātes un zīmola stratēģijas izstrādes pakalpojumu, iesaistot grafiskā dizaina speciālistus, zīmola un mārketinga ekspertus.